Kad izgubim sebe

Kad izgubim sebe

Kad izgubim sebe

 

Samopoštovanje i samopouzdanje

 

Riječ autorice

U svojoj dugogodišnjoj psihoterapijskoj karijeri vidjela sam da većina klijenata ima problem sa
samopoštovanjem i samopouzdanjem. Radeći s njima na ovim važnim pitanjima, shvatila sam da
su ovo vještine koje otvaraju mnoga vrata, kao što su vrata sreće, uspjeha, zdravlja i prosperiteta
na svakom životnom polju, a zatvaraju vrata anksioznosti, depresiji, zavisti, mržnji, ljutnji i
drugim neprijatnim emocijama. Odnosno, ove neprijatne emocije procesuiraju se i puste,
oslobađajući nas za dalje napredovanje.

Kad Izgubim Sebe

Postoji jedna priča koja kaže da je u jednom kraljevstvu, neki ključar napravio ključ koji je
mogao da otvara sva vrata. Kralj je bio oduševljen i stalno je ponavljao:
„Kakvo čudo! O, kakvo čudo!“
Njegov ministar mu se obratio i rekao:
„Gospodaru, to nije nikakvo čudo, nego vještina.“
Kralj se naljuti i naredi da ga pošalju u tamnicu. Ali, kako mu ne bi bilo dosadno naredi da s njim
pošalju i jedno tele.
Ministar, budući da nije imao nikakvog posla, a nije mogao da leži, počeo je raditi fizičke vježbe,
a umjesto tegova, dizao je tele.
Prošlo je vrijeme. Kralj jednog dana upita šta je sa ministrom u tamnici te naredi da ga izvedu iz
tamnice.
Kada je ministar izašao nije bio sam. Na rukama je nosio ogromnog bika.
Kralj povika:
„Bože, kakvo čudo! Kakvo golemo čudo!“
„Gospodaru“, reče ministar, „nije ovo nikakvo čudo, nego vještina.“

Samopoštovanje i samopouzdanje spadaju u spoznaje emocionalne vrijednosti, što znači da se
mogu naučiti. To su vještine.
Stoga sam osmislila i pokrenula radionice na kojima sam radila isključivo na samopoštovanju i
samopouzdanju. Ove radionice radim i danas.

Knjigu sam koncipirala i sačinila na osnovu ovih radionica jer radeći na ovakav način, mogla
sam jasno da uvidim šta je to što nam nedostaje i o čemu ne znamo skoro ništa ili je naše znanje
o tome veoma ograničeno.
Na početku radionica, ali i nakon godinu dana, članice su popunjavale upitnik o samopoštovanju,
kao i upitnik o sreći i rezultati su pokazali da su sve članice napravile kvalitne pomake u svojim
životima. Upravo iz razloga što kvalitet našeg života zavisi od nas samih, od toga koliko
poznajemo sebe , koliko prihvatamo sebe, koliko je naše samopoštovanje, a koliko
samopouzdanje.
Dok smo bili djeca nastojali smo da se uklopimo i da budemo prihvaćeni. Upravo smo iz ovog
razloga radili stvari koje inače ne bismo, a koje su se od nas očekivale. Ili smo mi vjerovali da se
od nas očekuju. Malo pomalo, udaljavali smo se od sebe svaki put kad bismo uradili nešto što
nije u našoj prirodi. Udovoljavali smo, prvo roditeljima i učiteljima, zatim školskim drugarima i
šefovima pa supružnicima, i tako unedogled… Jednog dana smo se posve izgubili i više nismo
znali ko smo i šta nas usrećuje.

Na ovim stranicama ćete pronaći putokaz koji će vas vratiti vama.

Loading

Korpa
Scroll to Top